• Οδηγός επιλογής

    Atlas Filtri Plus 3P

Αφαίρεση ιζημάτων από το νερό

Με τον όρο ιζήματα εννοούμε αιωρούμενα στερεά τα οποία μεταφέρονται στο νερό και είναι σε αδιάλυτη μορφή.

Λόγω της μεγάλης διαδρομής του νερού μέχρι το σημείο κατανάλωσης, το νερό μπορεί να μεταφέρει πέτρες, χώμα, λάσπη, σκουριά. Η αφαίρεση ιζημάτων από το νερό συνήθως είναι εύκολη και με μικρό κόστος.

Εφαρμογές

Τοποθετούνται:

  • Στην κεντρική παροχή του κτηρίου
  • Πριν από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και αντίστροφες ωσμώσεις για την προστασία τους
  • Πριν από αντλίες και πιεστικά
  • Σε πηγάδια για την μείωση της θολότητας του νερού

Οι συσκευές

Τις ονομάζουμε συνήθως συσκευές κεντρικής παροχής. Η κύρια διάκριση τους γίνεται σύμφωνα με το μέγεθός τους. Στη Solarage θα βρείτε συσκευές φίλτρων νερού ιζημάτων των 5′, 7′, 10′ και 20′ ιντσών. Δείτε σχετικά προϊόντα >>

Τα ανταλλακτικά

Υλικό κατασκευής

Τα ανταλλακτικά φίλτρα ιζημάτων κατασκευάζονται κυρίως από πολυπροπυλένιο, μη τοξικό κατάλληλο για πόσιμο νερό. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα φίλτρα με πλαστική σίτα, κεραμικά αλλά και ανοξείδωτα.

Μέγεθος

Διακρίνονται σύμφωνα με το μήκος τους αντίστοιχα σε  5′, 7′, 10′ και 20′ ίντσες.

Ικανότητα συγκράτησης

Τα φίλτρα ιζημάτων επίσης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος των αιωρούμενων σωματιδίων που μπορούν να συγκρατήσουν. Η μονάδα μέτρησης είναι τα μικρά (μm)

Όσο πιο ‘πυκνά’ είναι τα φίλτρα τόσο μικρότερα σωματίδια μπορούν να συγκρατήσουν. Η μικρότερη διάσταση που διαθέτουμε είναι τα 0.45 μm.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ «πυκνά» φίλτρα όταν τοποθετούνται στην κεντρική παροχή μπορεί να μειώσουν την πίεση του νερού. Συνήθως η ικανότητα συγκράτησης σε εφαρμογές κεντρικής παροχής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 5μm.