Προστασία πλυντηρίου από τα άλατα

Τα άλατα στο νερό είναι η πιο συχνή αιτία βλάβης των πλυντηρίων. Η προστασία τους και η αύξηση του χρόνου ζωής τους μπορεί να γίνει με 2 τρόπους, την διάσπαση και την αφαίρεση

Η διάσπαση των αλάτων αποτελεί την πιο οικονομική λύση στην προστασία των πλυντηρίων από τα άλατα. Για την διάσπαση αλάτων χρησιμοποιούμε κυρίως κρυστάλλους χαλαζία (crystal polyphoshate) οι οποίοι τοποθετούνται σε τυποποιημένες μη αναλογικές* συσκευές φίλτρων.

*μη αναλογικές = περνάει όλο το νερό μέσα από τους κρυστάλλους.

Πώς λειτουργούν

Οι κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα, καθώς το νερό έρχεται σε επαφή μαζί τους, να αντιδρούν με κάποια από τα διαλυμένα  μέταλλα (ασβεστίου, μαγνησίου) του νερού που δημιουργούν τα άλατα αναγκάζοντας τα να διατηρήσουν την διαλυτότητα τους και να μην επικάθονται στις επιφάνειες.

Αφαίρεση αλάτων

Ένας δεύτερος, πιο αποδοτικός αλλά και πιο ακριβός τρόπος, είναι η αφαίρεση τους με την μέθοδο της ιοντοανταλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για συσκευές που περιέχουν ρητίνες οι οποίες μειώνουν την σκληρότητα του νερού αφαιρώντας τα άλατα που δημιουργούν την καταστροφή της συσκευής.