Τι είναι η σκληρότητα του νερού – άλατα ασβεστίου και μαγνησίου

Η σκληρότητα του νερού αναφέρεται στην περιεκτικότητα των αλάτων στο νερό τα οποία συσσωρεύονται στις επιφάνειες κατά την εξάτμιση του. Γνωστά σε όλους ως άλατα στην ουσία είναι τα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου CaCo3 και MgCo3 αντίστοιχα.

Το σκληρό νερό περιέχει υψηλά επίπεδα ανόργανων ενώσεων οι οποίες σχηματίζονται καθώς το νερό ταξιδεύει ανάμεσα σε πετρώματα τα οποία περιέχουν ασβέστιο και μαγνήσιο. Στην χώρα μας τα άλατα είναι ένα σύνηθες πρόβλημα. Η σκληρότητα του νερού έχει αρκετές διαφορετικές μονάδες , η πιο συνηθισμένες είναι τα mg/lt (ppm) ή οι γαλλικοί βαθμοί (°fH). Για την μετατροπή μπορείτε να δείτε παρακάτω.

°fH =  10 mg/lt =10 ppm = 0,56 °dH (γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας)

Μια άλλη μονάδα μέτρησης είναι τα grain / gallon  (USA)

Σύμφωνα με τον NSF νερό με σκληρότητα μεγαλύτερη από 180 mg/lt (ppm) ή 10 gpg θεωρείται σκληρό νερό. Στην χώρα μας τιμές από 200 ως 300 ppm θεωρούνται φυσιολογικές.

Τα προβλήματα του σκληρού νερού

Παρόλο που το σκληρό νερό δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία, στην πραγματικότητα δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι:

  • Δημιουργεί την αίσθηση ξηροδερμίας
  • Καταστρέφει τις βρύσες, βάνες , τα είδη υγιεινής
  • Δημιουργεί βλάβες σε πλυντήρια, θερμοσίφωνες, εσπρεσομηχανές, βραστήρες
  • Βουλώνει σταδιακά τις σωληνώσεις, τα μπεκ ποτίσματος
  • Αφήνει αντιαισθητικές κηλίδες στα είδη υγιεινής
  • Μειώνει την δραστικότητα των σαπουνιών και των απορρυπαντικών

Αφαίρεση αλάτων από το νερό

Όπου απαιτείται η αφαίρεση των αλάτων γίνεται με τους αποσκληρυντές. Οι αποσκληρυντές είναι συσκευές οι οποίες περιέχουν κατιονικές ρητίνες. Ο τρόπος αφαίρεσης τους είναι ο εξής:

Καθώς το νερό περνά μέσα από την ρητίνη, τα ιόντα (θετικά φορτισμένα) ασβεστίου και μαγνησίου συγκρατούνται (για την ακρίβεια ανταλλάσσονται). Λόγω του κορεσμού που υπεισέρχεται στην ρητίνη η διαδικασία αναγέννησης της είναι υποχρεωτική σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η αναγέννηση της ρητίνης δεν είναι τίποτα άλλο από το ξέπλυμα της (backwash cycle) με θαλασσινό αλάτι (NaCl).  Περισσότερα για τους αποσκληρυντές εδώ.

Συσκευές που δεν περιέχουν ρητίνες, δεν αφαιρούν τα άλατα αλλά μειώνουν την συσσώρευση τους στις συσκευές και τα είδη υγιεινής. Τέτοιες συσκευές είναι τα φίλτρα με πέτρες χαλαζία, οι μαγνήτες, ηλεκτρομαγνήτες κ.α.

Το πρότυπο NSF/ ANSI 44

Για την πιστοποίηση αποσκληρυντών η NSF έχει δημιουργήσει το διεθνές πρότυπο NSF/ANSI 44. Βασική συνθήκη του προτύπου είναι η συσκευή να μπορεί να μειώσει την σκληρότητα του νερού από 20 gpg σε 1 gpg ενώ επίσης πιστοποιεί ότι τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι ασφαλή για χρήση σε πόσιμο νερό.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

NSF: Treating Hardness in Drinking Water